JEG HAR VERDI

(Verdinorm nr. 3)

 

Langsomt, tankefullt

 

1. Jeg trenger bare å huske

hvis jeg skulle undres om jeg har verdi,

å huske min Frelser,

hans gjerning for meg

da han vandret langs

menneskers sti.

Smerte og lidelsens kvaler

han led på Getsemanes

sorgtunge vei,

og han oppga sitt liv da han

hang på et kors

og alt sammen var for meg.

 

Refreng:

For jeg har verdi,

ja, evig verdi,

for Frelseren elsker meg jo.

Så jeg har verdi,

ja, evig verdi.

Jeg vil leve i følge min tro.

Jeg ham priser,

jeg ham tjener.

Jeg vil utvikle meg,

og en dag jeg i himlen skal bo.

 

2. Kjærlighet fyller hans øyne.

Han vet jeg er verd all den

kval han utsto.

Min hensikt med livet

jeg oppfylle må,

og jeg følger ham ydmyk og tro.

Linje på linje jeg strever.

Jeg søker ei menneskers

ære og makt.

Mot celestial herlighet higer min sjel

til jeg mottar Guds strålende prakt.

 

Refreng.

 

 

Tekst:   Joy Saunders Lundberg

Musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938

 

Copyright © 1986 Janice Kapp Perry & Joy Saunders Lundberg

Prime Recordings Inc.

Tatt med på denne siden med tillatelse fra Prime Recordings 2008.

 

L&p 18:10