NOTE norsk   

 

EN GUD, EN TRO, EN DÅP

midi

 

1. Jesus ble døpt og begravet i vann alt til sin Faders behag,

og ved sitt eksempel så minnet han oss om den hellige, skjønne dag.

Jeg oppfyller hans rettferdighet og påtar meg gjerne hans navn,

jeg frelser min sjel i det rensende vann, Gud tar meg i sin favn.

 

Kor:

Det er en Gud, en tro, kun en dåp som vil bringe oss hjem.

For hans tro, hans kraft vil føre til evig liv.

 

2. Jeg må ha tro, jeg må omvende meg og elske Herren min Gud,

og tjene ham trofast i hele mitt liv, alltid kjempe og holde ut.

Han lover meg glede, evig liv, et hjem i hans herlige land,

hvis kun jeg vil følge i Frelserens spor og døpes likesom ham.

 

Kor:

Det er en Gud, en tro, kun en dåp som vil bringe oss hjem.

For hans tro, hans kraft vil føre til evig liv.

 

Han innbyr mennesker på jord til frelsens dåp i hans navn,

så hver verdig sjel må forbli i Jesu Kristi favn.

 

Kor:

Det er en Gud, en tro, kun en dåp som vil bringe oss hjem.

For hans tro, hans kraft vil føre til evig liv, vil føre til evig liv.

 

 

 

Tekst:     Joy Saunders Lundberg

Musikk:  Janice Kapp Perry, f. 1938

 

©  1987 by Janice Kapp Perry and Joy Saunders Lundberg

International Copyright secured   All Rights Reserved

 

Efeserne 4:5

 

Tatt med på denne siden med tillatelse fra Prime Recordings, 2008.