HAN HAR DEN HELE VIDE VERDEN I SIN HÅND

Negro Spiritual

 

1. Han har den hele vide verden i sin hånd,

han har den hele vide verden i sin hånd,

han har den hele vide verden i sin hånd,

ja, han har verden i sin hånd.

 

2. Og han har stjerner, sol og måne i sin hånd,

og han har stjerner, sol og måne i sin hånd,

og han har stjerner, sol og måne i sin hånd,

ja, han har verden i sin hånd.

 

3. Og han har alle barn på jorden i sin hånd,

og han har alle barn på jorden i sin hånd,

og han har alle barn på jorden i sin hånd,

ja, han har verden i sin hånd.

 

4. Og han har deg og meg og alle i sin hånd,

og han har deg og meg og alle i sin hånd,

og han har deg og meg og alle i sin hånd,

ja, han har verden i sin hånd.