NOTE norsk   NOTE eng.     

 

 

 

TO TUSEN UNGE KRIGERE

Liahona, oktober 2011   

mp3

 

Friskt

 

1. To tusen unge gutter,

soldater med stor kraft,

de svarte på et kamprop:

"Hvem vil kjempe av all makt?"

"Se, Herren vil gå med oss,

vi følger trygt hans bud."

De fryktet ei for livet sitt,

men stolte fast på Gud.

 

2. Se, denne hærens mødre,

de hadde lært dem godt:

Å alltid tro på Gud og være

sann i stort og smått.

For Gud, han vil dem verne,

belønne deres tro.

De trodde sine mødre og på

Herren, som er god.

 

3. Med Helaman som leder

forenet disse seg.

Med sterk og fryktløs tro der gikk de

frem på Herrens vei.

De ønsket ikke blodbad,

men ønsket å bli fri.

De kjempet for familien,

for Gud og folkets liv.

 

4. To tusen unge gutter

var tapre for sin sak.

Med Herrens styrke gikk de frem,

og ingen sjel gikk tapt.

Av troen ble de styrket,

de fikk en kraft så stor.

De kjempet ei med egen makt,

men stolte på Guds ord.

 

 

Tekst:    Bonnie Hart Murray

Musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938


© 2009 Bonnie Hart Murray og Janice Kapp Perry.

Sangen kan kopieres til leilighetsvis, ikke-kommersiell bruk i hjem og kirke.

Denne notis må komme med på alle kopier.

Alma 53; 56–57