Lys over Norge, mars 1996 s. 40-41.

 

MUSIKKENS MAKT

Av Tamara Leatham Bailey og Christie Giles

 

 

Har du noen gang lyttet til en sang som fylte øynene dine med tårer?  Eller oppdaget at du har beveget føttene etter en takt uten å tenke over det?  Har du noen gang fremført en sang med en inbilt mikrofon mens en usynlig tilhørerskare jublet?  Vårt liv er fylt av musikk, og hver tone og hver tekst øver innflytelse på oss - noen ganger god og noen ganger dårlig. 

 

"Gjennom musikk strekker menneskets evne til å uttrykke seg utover grensene for det talte ord, både i form og kraft.  Musikk kan brukes både til å opphøye og inspirere eller som budskap om degradering og ødeleggelse." (Priesthood Bulletin, aug. 1973, s. 3).

 

Musikk kan lindre dine følelser når du er sint eller irritert.  Eller den kan gjøre deg frustrert og stresset.

 

Musikk kan innby Ånden til ditt hjem - eller jage den bort.

 

Musikk kan inspirere til fantasi.  Mange kunstnere lytter til musikk mens de skaper kunst og føler at de arbeider bedre.  Og undersøkelser har vist at en del klassisk musikk, som spilles svakt, faktisk kan bidra til at folk husker det de leser.  (Prøv det foran din neste store prøve!)

 

Musikk kan også inspirere til gale tanker.  Du kan si:  "Men jeg lytter ikke til teksten."  Undersøkelser viser at den menneskelige hjerne automatisk oppfatter ethvert budskap den ser eller hører.  Musikktekster kan spesielt øve sterk innflytelse fordi den sniker seg forbi hjernens silingsmekanisme og blir lagret i underbevisstheten uten at du vet om det.

 

 

Hvilken musikk?

Det er ikke alltid lett å vite hvilken musikk man skal lytte til. For å finne ut hvordan musikken påvirker deg følelsesmessig og åndelig, stiller du deg selv følgende spørsmål:

 

Har jeg følt humøret forandre seg mens jeg har lyttet til denne musikken?

Ånden tilskynder ofte gjennom følelser.  Legg merke til hva musikken får deg til å føle. Livet består av en rekke følelsesmessige høyder og nedturer, så det er normalt å føle seg litt nedrykt av og til. Men musikk som konstant gjør deg deprimert, frustrert eller sint, er ikke sunn.  Oppløftende musikk oppmuntrer deg til å se på omgivelsene som "lyse" og lovende.  Nedbrytende musikk føles "mørk" og deprimerende.

 

Består teksten av ord som jeg uten å nøle ville benytte overfor min familie og mine venner? 

Ville du føle deg vel ved å lytte til denne musikken sammen med noen du har respekt for - f.eks. din Seminar-lærer, din mor eller din biskop?

 

Fremmer den opptredende gruppe slike normer som jeg selv har?

Tenk på gruppens navn, albumoppslag, videoer, sceneoppførsel og kostymer.  Er du imponert over det de står for?  Hvordan oppfører du deg eller forestiller du deg at du oppfører deg når du lytter til musikken?  Hvordan påvirker den folk rundt deg?  Får musikken deg til å tenke, handle eller føle i strid med Kristi læresetninger?

 

 

Hvordan gå over til annen musikk

Hvis du har bestemt deg for å sette en ny norm for musikken din, finner du her noen tips til å gjøre overgangen lettere:

 

Hold fast ved høy kvalitet.

"Hvorfor ikke gå gjennom samlingen din?" spurte eldste Boyd K. Packer i De tolvs quorum.  "Behold bare det beste.  Vær selektiv med hensyn til det du skaffer deg og det du produserer.  Det blir en del av deg."  (Ensign, jan. 1974, s. 27).

 

Hold fast ved dine normer.

Når du først har bestemt dine normer, må du ikke tolerere selv små doser musikk som går imot dem.  President Spencer W. Kimball sa:  "Derfor er det innlysende at hvis man vil forbli ren og verdig, må man helt og holdent holde seg borte fra djevelens område." 

(Tilgivelsens mirakel, s. 215).

 

Snakk om musikk med dine foreldre.

Hvis dine foreldre er bekymret på grunn av den musikken du lytter til, så snakk med dem om dine musikknormer.  Spør hvordan de vurderer den musikken du lytter til, og prøv å bli enige om noen felles normer.  Lytt til deres musikk, og be dem lytte til din.

 

Innby Ånden.

Nå som du har eliminert det dårlige, fyller du samlingen med det gode.  Innby Ånden ved å lese Skriften og be.  Lytt så til musikk som lar deg føle Ånden i større grad.

 

Utvid samlingen.

Hvis du ikke kan finne god musikk i den stilen du vanligvis lytter til, røver du noe nytt.  Du kan finne god musikk innen alle genrer fra jazz til reggae til klassisk musikk, og variasjon gjør musikksmaken din mer interessant.

 

Lytt.

Hører du susing i ørene etter en konsert, og har du vanskelig for å høre svake lyder?  Hvis det er tilfellet, kan du komme til å miste hørselen.  Lyd over 100 desibel flater ut de små hårene i det indre øret som overfører lyd til nervene.  Disse hårene vender vanligvis tilbake til normal stilling, men når det gjentatte ganger blir utsatt for kraftige lyder, kan du forbli flate for godt.  Rockekonserter sender ofte ut 120 desibel, men stereo-øretelefoner er enda verre.  Det er som å sette munnstykket av en brannslange inn i ørekanalen og blåse i vei.  Prøv å dempe musikken, og bruk ørepropper under konserter.

 

Husk at det følger velsignelser med passende musikk.

Herren sa:  "Min sjel fryder seg i hjertets sang, ja, de rettferdiges sang er en bønn til meg, og den skal bli besvart med velsignelser på deres hoder." (L&p 25:12).