NOTE  Salmer 1993

 

 

HAN  LEVER,  MIN  FORLØSER  STOR 

Nr. 66, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  Salmens historie  YouTube: 1  2

SA + overstemme i Liahona juni 2000   

 

 

Fredfullt

 

1. Han lever, min Forløser stor,

en trøst for hver som på ham tror.

Han lever, han oppstanden er,

han sonet, og jeg har ham kjær.

Han lever, fylt av kjærlighet,

min talsmann i all evighet!

Han lever, virker for meg der,

bereder bolig for enhver.

 

2. Han lever, vil meg føre frem

til fredens bolig, himlens hjem.

Han lever, sender daglig trøst,

gir kjærlig ord med stille røst.

Han lever, redsel finnes ei,

mine tårer tørrer han for meg.

Han lever, leger mine sår,

inntil jeg ved hans side står.

 

3. Han lever, er min venn så kjær,

han lever, står meg alltid nær.

Han lever, det jeg sikkert vet,

for evig konge, prest, profet.

Han lever, sender daglig brød,

for meg har overvunnet død.

Han lever hos sin Fader kjær,

og trykt han meg vil bringe der.

 

4. Han lever, pris hans store navn! 

Min Frelser, led meg trygt i havn!

I glede synges disse ord: 

”Han lever, min Forløser stor!”

Han lever, pris hans store navn! 

Min Frelser, led meg trygt i havn!

I glede synges disse ord: 

”Han lever, min Forløser stor.” 

 

 

 

Tekst:   Samuel Medley, 1738-1799.  Var med i den første SDH-salmeboken, 1835.

Musikk: Lewis D. Edwards, 1858-1921.

 

Job 19:25

Salme 104:33–34  

Presentasjon for barn (The Friend, april 2007)