Musikk og dans   

Til styrke for ungdom, s.20  (Det første presidentskap, 2002):

 

 

"Pris Herren med sang, med musikk, med dans" (L&P 136:28)

 

Musikk er en viktig og kraftfull del av livet.  Den kan være en innflytelse til det gode som bidrar til å trekke deg nærmere vår himmelske Fader.  Men den kan også brukes i ugudelig hensikt.  Uverdig musikk kan virke harmløs, men kan påvirke ditt sinn og din ånd til det onde.

 

 Velg med omhu den musikken du lytter til.  Legg merke til hva du føler mens du lytter til den.  Lytt ikke til musikk som driver Ånden bort, oppmuntrer til umoral, forherliger vold, har stygg og støtende tekst, fremmer satanisme eller annen ond praksis.

 

Dans kan være moro og gi deg anledning til å treffe nye mennesker.  Men dans kan også misbrukes.  Når du danser, så unngå tett kroppskontakt med partneren.  Innta ikke stillinger eller anvend bevegelser som antyder seksuell adferd.  Planlegg og vær med på dansetilstelninger hvor antrekk, personlig fremtreden, lys, tekster og musikk bidrar til en sunn atmosfære hvor Herrens ånd kan være tilstede.

(L&P 25:12)