PRIMÆRSANGER

 

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

 

MIN HIMMELSKE FADER

Alle verdens barn  4

En bønn  Syng med meg  A-7

Et barns bønn  6

Fader, i ditt hus  10

For helse og styrke  18

Før vi ble født   Liahona, april 1999

Hver dag jeg trenger Herren  139

Jeg ber i tro  Lys over Norge mars 1991

Jeg er glad at jeg er meg  Primær 2, lekse 25

Jeg er Guds kjære barn  2

Jeg har en Fader god  8

Jeg takker deg, Fader  9

Kan vel jeg som liten er  14

Kjære Far, jeg takker deg  15

Min himmelske Fader elsker meg  16

Stille nå, kjære barn  11

Vi bøyer våre hoder ned  18

Ærbødighet er mer enn stillhet   12

Ærbødig må jeg være  13

 

MISJONÆRARBEID

Barnehender slår nå ring  Liahona, okt. 2003

Det jeg gjør  Liahona, okt. 2002

Jeg håper på misjon jeg kalles  91

Jesu Kristi Kirke  48

Mitt ønske er å være misjonær  90

På en herlig vårdag  57

Vi er kalt   94

Vi vil bringe sannhet til jord   94

 

MORAL

Jeg er forberedt  88

Jeg prøver Herrens budskap  72

Jeg prøver å ligne Jesus  40

Jeg vil følge Guds plan  86

Min Gud ga meg et tempel  73

Når jeg døpes  53

Se, vi har tre farger  131

Vær alltid tro  81

Våg gjøre rett  80

 

MORMONS BOK  (se også Skriften)

Bøkene i Mormons bok  63

Dette er min elskede Sønn  Lys over Norge des. 1997

En engel kom til Joseph Smith  Liahona april 2007

Gullplatene  61

Hvis jeg var et barn  Liahona, april 2008

Mitt ønske er å være misjonær  90

Mormons bok forteller oss  62

Mormons bok vitner om Ham  Vennen jan. 2020

Nephis mot  64

Påskens hosianna  Liahona april 2003

Samuel forteller om Jesusbarnet  Lys over Norge des.1992

Sannheten gjengitt  Liahona, okt. 2005

Vi vil bringe sannhet til jord   94

 

MORSOMME SANGER  (se Bevegelses-sanger, Kanon, Lek og aktiviteter)

 

MOT  (se også Arv)

Guds kirke trenger ungdom  85

Jeg tror at jeg må være ærlig  BNMP 1987

Nephis mot  64

Se, vi har tre farger  131

Vær alltid tro  81

Våg gjøre rett  80

 

MYNDIGHET  (se Prestedømmet)

 

MØDRE  (se også Foreldre)

Morsdag (YouTube)

De kjæreste navn  106

En lykkelig familie  104

Familien er fra Gud  Liahona, okt. 2008

Her fins kjærlighet  102

Hjemmet  Liahona, okt. 2007

Kjære mor  108

Min kjære mor  Syng med meg G-20

Mor, fortell meg historien

Mor, jeg deg elsker  107

Når vi hjelper  108

Så ofte jeg vandrer  109

Villig hjelper jeg  71