NOTE    Primærsanger

 

 

 

 

 

ÆRBØDIG MÅ JEG VÆRE

Side 13, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3     (CD 1:31)  

 

 

Ærbødig

 

Ærbødig må jeg være,

for jeg min Gud har kjær,

når jeg er i Herrens hus,

og da står han meg nær.

 

 

Tekst og musikk:  Wilma Boyle Bunker, f. 1910. © 1969 SDH