NOTE  Primærsanger

 

 

JESU KRISTI KIRKE

Side 48, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)  

mp3    (CD 2:23)  Illustrasjon

 

 

Med overbevisning

 

Jeg er medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Jeg vet hvem jeg er. 

Jeg kjenner Guds plan. 

Jeg vil følge ham i tro.

Jeg tror på vår Frelser, Jesus Krist. 

Jeg vil ære hans navn.

Jeg vil lyde hans ord

og gå i hans spor

og vitne om ham.

 

Tekst og musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938. © 1989 SDH

Lære og pakter 115:4–5  

 

Hjelp for musikklederen (BNMP 2010, s. 9):

For å hjelpe barna å lære "Jesu Kristi Kirke" (BS, 48), kan du overveie følgende:

 

- Be barna reise seg hvis de tilhører en familie.  Gjenta for andre grupper de kan tilhøre, for eksempel et lag, en klubb og en kirke.  La barna forklare hva tilhøre betyr (at man er en viktig del av noe).  Introduser sangen ved å vise et bilde av Jesus Kristus, og la barna lese sammen Lære og pakter 115:4.

 

- Introduser hver del av sangen ved å be barna lytte etter svar på et spørsmål nes du synger delen for dem.  (For eksempel:  Hva er jeg medlem av?  Hvilke to ting vet jeg?  Hvordan vil jeg følge Ham?)  La deretter barna synge delen sammen med deg.  Fortsett til barna har lært hele sangen.

 

- Del Primær-barna i to grupper, og la den ene gruppen synge bare de første ordene i hver del (Jeg er medlem, jeg vet, og så videre), og la den andre gruppen fullføre delen.  La gruppene bytte og gjenta.