PRIMÆRSANGER

 

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

 

 

EKSEMPEL  (se også Jesus Kristus - Eksempel)

Barnehender slår nå ring  Liahona, okt. 2003

Det jeg gjør  Liahona, okt. 2002

Elsk du din neste  74

Gjør slik som jeg gjør  SMM D-22

Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn   38

Her fins kjærlighet  102

Jeg er som en skinnende stjerne  84

Jeg går med deg  78

Jeg prøver Herrens budskap  72

Jeg ønsker å være snill og god  83

Jesu Kristi Kirke  48

Mitt lille lys  96

Mitt ønske er å være misjonær  90

Når han kommer igjen  46

Vær alltid tro   81

Våg gjøre rett   80

 

EVANGELIET

Alt gjenopprettet er  60

Bøkene i Mormons bok  63

Den gang da Jesus Kristus ble døpt  L.o.N. sept. 1997

Den hellige lund  Liahona, april 2001

Den hellige ånd  56

Den stille hvisken  Liahona, april 2006

Det jeg gjør  Liahona, okt. 2002

Dåp  54

En gave stor  Syng med meg B-1 

Elsk du din neste  74

En engel kom til Joseph Smith  Liahona, april 2007

Følg profeten  58

Guds kirke trenger ungdom  85

Gullplatene  61

Gå den annen mil  BNMP 1982

Hjelp meg, o Fader  52

Hold alle budene  68

Husk sabbatsdagen  Primær 2, lekse 37

Hvor Gud er  76

Jeg elsker Herrens tempel  Liahona april 2002

Jeg er forberedt  88

Jeg er glad for mange ting  Syng med meg D-2 

Jeg er som en skinnende stjerne  84

Jeg går med deg  78

Jeg håper på misjon jeg kalles  91

Jeg liker hver en fødselsdag  Liahona, okt. 1999

Jeg må alltid velge rett  82

Jeg prøver Herrens budskap 72

Jeg ser vår Herres tempel  99

Jeg stille går gjennom kirkens dør  141

Jeg tror at jeg må være ærlig  BNMP 1987

Jeg vil følge Guds plan  86

Jeg vil følge Ham i tro  Liahona febr. 2003

Jeg søker Herren i unge år  67

Jeg ønsker å være snill og god  83

La meg, o Gud, få høre  75

Lær meg å vandre i lys av Guds  70

Min Gud ga meg et tempel  73

Mitt lille lys  96

Mitt ønske er å være misjonær  90

Mormons bok forteller oss  62

Nephis mot  64

Når jeg døpes  53

Når jeg til kirken går  140

Omvendelse  Liahona jan. 2005

På en herlig vårdag  57

Sannhet fra Elijah  Liahona okt. 2001

Sannheten gjengitt  Liahona, okt. 2005

Slektshistorie, det er det jeg gjør  100

Søk, overvei og be  66

Til Herren gir jeg tiende  Liahona, okt. 2006

Tro  50

Vend barnas hjerter  BNMP 1984

Vi er kalt   94

Vi vil bringe sannhet til jord  92

Villig hjelper jeg  71

Vær alltid tro  81

Våg gjøre rett  80

 

EVIG LIV

Før vi ble født  Liahona, april 1999

Hvor Gud er   76

I all evighet  98

Jeg er Guds kjære barn   2

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn  70

Min Gud ga meg et tempel  73

Tro  50