PRIMÆRSANGER

 

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

 

 

DE TI BUD  (se Bud og befalinger)

DELE MED ANDRE (se også Misjonærarbeid)

”Gi,” sa den lille bekk  116

Synge en sang er moro  129

 

DEN HELLIGE ÅND  (se også Den hellige ånds gave)

 

DEN HELLIGE ÅNDS GAVE  (se også Den hellige ånd)

Den hellige ånd  56

Den stille hvisken  Liahona, april 2006

Jeg har en Fader god   6

Jeg prøver å ligne Jesus  40

Søk, overvei og be 66

 

DÅP (se også Den hellige ånds gave, Jesus Kristus - Dåp)

Den gang da Jesus Kristus ble døpt  Lys over Norge sept. 1997, Liahona febr. 2015 (forenklet)

Dåp  54

Jeg liker hver en fødselsdag Liahona, okt. 1999

Jeg ønsker å døpes  Liahona, april 2009

Når jeg døpes  53