PRIMÆRSANGER

 

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

 

 

 

ÆRBØDIGHET  (se også Stillhet)

Det jeg gjør  Liahona, okt. 2002

Fader, i ditt hus  10

Før jeg mitt nadverdsmåltid tar  Syng med meg C-2

Jeg stille går gjennom kirkens dør  141

Når jeg til kirken går  140

Stille nå, kjære barn   11

Stille som det dype vann  Syng med meg B-27

Vi burde mer tenke på Jesus  Syng med meg B-55 

Ærbødig må jeg være  13

Ærbødighet er mer enn stillhet  12

 

ÆRLIGHET

En gang var Jesus et lite barn   34

Jeg tror at jeg må være ærlig  BNMP 1987

Jesus elsket alle småbarn  Syng med meg B-51

Min far  111

Se, vi har tre farger  131