NOTE norsk   NOTE engelsk   Primærsanger      

 

 

 

MOR, FORTELL MEG HISTORIEN  

mp3    (CD  4:31) YouTube 1

 

Inderlig

 

 

(Barn)  

Mor*, fortell meg historien om Jesus, min bror,

lær meg om hvorfor jeg kom hit til jord.

Når du hvisker: ”Jeg elsker deg”, føler jeg fred,

da jeg trygt kan gå til ro.

 

(Mor) 

Barn, jeg er her. Kan du føle himlen er nær?

Sov, sov, i kjærlighet våker jeg over deg i natt.

        

Valgfritt vers:

 

(Barn)  

Mor*, fortell meg om Jesus og at han er nær,

lær meg om hvorfor han har meg så kjær.

Mor, fortell hvordan Ånden gir trøst og fred,

da jeg trygt kan gå til ro.

 

(Mor)    

Barn, han er nær. Kan du føle han har deg kjær?

Sov, sov, i kjærlighet våker han over deg i natt.

 

 

 

*Alternativt ord: Far

Syng deler separat, etterpå kombinert.

 

Tekst og musikk: Janice Kapp Perry. f. 1938

Historien bak

 

Copyright © 1983 ved Janice Kapp Perry.  Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk til hjem eller kirke.

Norsk oversettelse: Estrid Morgan 2013.

Tatt med på denne siden med tillatelse fra Prime Recordings, juli 2008.