NOTE norsk   Engelsk   Forenklet   Primærsanger

 

 

 

FØR VI BLE FØDT

Lys over Norge, april 1999 / okt. 2010  mp3    (CD 1:2) 

Menneskets søken etter lykke  Vår Himmelske Faders plan 1  2  3

 

Enkelt

 

1. Før vi ble født her på jorden, var himlen vårt hjem.

Vi bodde sammen med Gud og han ledet oss frem.

Der fikk vi lære å kjenne en strålende plan

som tilbyr frelse for alle Guds elskede barn.

 

2. Faderen ønsket at en fylt med kjærlighet stor

ofret sitt liv for å frelse hans barn på vår jord. 

En av Guds sønner sa: ”Æren skal tilkomme meg.”

Jesus sa:  Fader, send meg.  Æren tilkommer deg.”

 

3. Jesus ble valgt og til jord som Messias kom ned,

overvant ondskap og død da på korset han led,

ga oss et håp om en strålende fremtid hos seg. 

Hjemme i himlen han venter på deg og på meg.

 

 

Tekst og musikk: Janeen Jacobs Brady, f. 1934
© 1987 by Janeen Jacobs Brady. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

Lære og pakter 138:56

Presentasjon (The Friend, juni 2003)