PRIMÆRSANGER

 

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

 

PAKTER

Paktens folk  Liahona, sept. 2014

 

PIONERER

Håndkjerresangen 136

Når jeg hører om pionerbarn  Liahona, juli 2016 

Små pionerbarn  137

Vær en pioner  138, Vennen juli 2019

 

PLIKTFØLELSE

Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn  38

Guds kirke trenger ungdom  85

Jeg er forberedt   88

Jeg går med deg  78

Jeg prøver Herrens budskap  72

Jeg prøver å ligne Jesus  40

Jeg ser vår Herres tempel  99

Jeg søker Herren i unge år   67

Jeg tror at jeg må være ærlig  BNMP 1987

Jeg vil følge Guds plan  86

Jesu Kristi Kirke  48

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn  70

Mitt ønske er å være misjonær  90

Nephis mot  64

Når jeg døpes  53

Vi er kalt  94

Vi vil bringe sannhet til jord  92

Vær en pioner  138

Våg gjøre rett   80

 

PRESTEDØMMET

Alt gjenopprettet er   60

Her fins kjærlighet  102

Jeg er forberedt  88

Jeg liker hver en fødselsdag  Liahona, okt. 1999

 

PRIMÆRS KLASSESANGER

Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn   38

Guds kirke trenger ungdom   85

Jeg er forberedt  88

Jeg er som en skinnende stjerne  84

Jeg må alltid velge rett  82

Jeg vil følge Guds plan   86

 

PRIMÆRFORENINGEN

Hallo-sang  130

Her er vi nå sammen

Kjære barn i vår Primær  Syng med meg B-3

Kom og bli med til Primær  (Kanon)

Se, vi har tre farger  131

 

PROFETER  (se også Profeti)

Følg profeten  58

Hold alle budene  68

Hvis jeg lytter med mitt hjerte  BNMP 2011, s. 28

Jeg søker Herren i unge år  67

Mormons bok forteller oss  62

Nephis mot   64

Samuel forteller om Jesusbarnet  Lys over Norge des.1992

Vi vil bringe sannhet til jord  92

Vær alltid tro  81

 

PROFETI  (se også Profeter, Åpenbaring)

Mormons bok forteller oss  62

Påskens hosianna  Liahona april 2003

 

PÅLITELIGHET  (se også Pliktfølelse)

Guds kirke trenger ungdom  85

Gå den annen mil  BNMP 1982

Vær alltid tro  81

Våg gjøre rett   80

 

PÅSKE

Han døde for å gi oss liv  Liahona, april 2005

Han sendte Sønnen  20

Hosianna  142

Jesus har oppstått  44

På en herlig vårdag   57

Påskens hosianna  Liahona april 2003

Sto Jesus opp til liv igjen?  45