NOTE Norsk    NOTE Engelsk    Primærsanger

 

 

 

Vi vil bringe sannhet til jord  (Helamans hær)

Side 92, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)   mp3    (CD 4:7)  

 

Inderlig

 

1. Vi er blitt født av gode foreldre

slik som Nephi i fordums tid.

Vi er blitt lært ifra vi var små

den vei som Herren har bedt oss gå.

 

2. Vi er blitt sendt til jorden i dag

og vil forkynne Guds velbehag.

Herrens profet har vitnet og sagt: 

Enhver skal virke av all sin makt.

 

3. Daglig vi leser, lærer og ber. 

Vi søker kunnskap og målet ser:

Vi vil bli kalt ifølge Guds plan

til å forkynne i alle land.

 

Kor

Ja, vi er som Helamans unge hær. 

Vi har fått lære Guds ord.

Og vi vil være hans misjonærer

og bringe sannhet til jord.

 

 

Tekst og musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938
Copyright © 1983 Janice Kapp Perry. 

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

 

Se også Salmer (1993), nr. 191. 

 

1 Nephi 1:1

Alma 53:18–22

Lære og pakter 4:2–4

________________________________________________________________

 

1)  Lytt til Michael R. Hicks EFY Medley "Som søstre i Sion/Vi vil bringe sannhet til jord":

YouTube: 1  2  3 

Norsk samlenote for sangere  

Pianonote 

Instrumentalinnspilling 1  2

Michael R. Hicks

 

2)  Her er et noe forenklet arrangement som finnes i heftet "Best of Janice Kapp Perry, Volume 2"

Lytt til Innspilling med Einar og Suzanne Holm