NOTE norsk    NOTE engelsk     Primærsanger   

 

 

DETTE ER MIN ELSKEDE SØNN

Lys over Norge, desember 1997  

mp3    (CD 2:22)  YouTube 1

 

Uttrykksfullt

 

1. Jesus Krist ble døpt i Jordan

da han innledet sitt verk.

Gud vår Fader sa fra himlen:

”Dette er min elskede Sønn. Hør ham!”

 

2. Da nephitter så mot himlen,

så de Jesus kledd i hvitt,

hørte Gud vår Fader vitne:

”Dette er min elskede Sønn. Hør ham!”

 

3. Joseph skuet to personer

skinne klarere enn sol.

Og igjen sa Gud om Jesus:

”Dette er min elskede Sønn. Hør ham!”

 

4. Når jeg daglig leser Skriften,

som er Jesu Kristi ord,

sier Gud meg i mitt hjerte:

”Dette er min elskede Sønn. Hør ham!”

 

 

Tekst:     Marvin K. Gardner, f. 1952

Musikk:  Vanja Y. Watkins, f. 1938
© 1987 Vanja Y. Watkins og Marvin K. Gardner. Brukt med tillatelse.

Kan kopieres til ikke-kommersiel bruk i hjem eller kirke.

 

Matteus 3:16–17 (JSO2 Matteus 3:44–46)
3 Nephi 11:6–8

Joseph Smith—Historie 1:17

Lære og pakter 18:34–36

 

Presentasjon (The Friend, februar 2007)