NOTE    Primærsanger      

 

 

 

BØKENE I MORMONS BOK

Side 63, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)  

Bokmerke   Bilde (A-4)   Studieplan  mp3   (CD 3:10)

 

Lett

 

1. Nephi, 2. Nephi,

Jakob, Enos, Jarom, Omni,

Mormons ord, Mosiah, Alma,

Helaman er med.

 

3. Nephi, 4. Nephi,

Mormon, Ether og Moroni.

Les og lær deg sannheten fra

Mormons boks profeter.

 

 

Tekst:      Daphne Matthews, f. 1917, tilpasset.  © 1978 SDH

Musikk:   "Ti indianere", tilpasset.

2 Nephi 4:15

1. trosartikkel

Sitater