PRIMÆRSANGER

 

 

 

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

 

 

BESTEFORELDRE

Bestemor  112

En lykkelig familie  104

Når bestefar besøker oss (Copyright)  113

Når far kommer hjem  110

Når vi hjelper  108

 

BEVEGELSESSANGER  (se også Lek og aktiviteter)

Du har to øyne  146

En gang var en snømann  121

En klok mann og en dum mann  132

Er du veldig glad  125

Frø i jorden  119

Gjør slik som jeg gjør  D-22 (SMM)

Hele kroppen har ledd  127

Her er vi nå sammen

Hode, skulder, kne og tå  129

Jeg har to fine føtter  32 (AS)

Jeg har to hender små  126

Jeg så ut av vinduet  118

Når far kommer hjem  110

Rull din hånd  10 (AS)

Smil  128

Synge en sang er moro  129

To hender små  Copyright  8  (AS)

To øyne små  4 (AS)

Vi roer ned  7 (AS)

 

BIBELEN  (se også Frelseren, Skriften)

En klok mann og en dum mann  132

Følg profeten  58

Hver gang når jeg leser i Bibelen min   35

Sannhet fra Elijah   Liahona okt. 2001

Vend barnas hjerter   BNMP 1984

Å, la meg høre om Jesus   36

 

 

BUD OG BEFALINGER  (se også Eksempel, Kjærlighet, Lydighet, Moral, Pliktfølelse,

                                           Sabbaten, Tiende, Vennlighet, Visdomsordet, Ærlighet)

Elsk du din neste  74

Hold alle budene   68

Jeg må alltid velge rett  82

Jeg søker Herren i unge år  67

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn  70

Min Gud ga meg et tempel   73  

Nephis mot  64     

Vær alltid tro 81

Våg gjøre rett  80  

 

BØNN  (se også Bønnesanger, Takknemlighet)  

Alle verdens barn  4

En bønn  SMM  A-7

Den hellige lund  Liahona, april 2001

Et barns bønn   6

Fader, i ditt hus  10

Familiebønn  101

Han hører min stille bønn  Vennen, mars 2019

Her fins kjærlighet  102

Hvis jeg lytter med mitt hjerte  BNMP 2011, s. 28

Hvor Gud er  76

Jeg ber i tro  L.o.N. mars 1991

Jeg folder mine hender små  143

Jeg søker Herren i unge år  67

Jesus er vår kjæreste venn  37

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn   70

Min Frelsers kjærlighet  42

Sannheten gjengitt  Liahona, okt. 2005

Søk, overvei og be  66

Tro  50

Vi bøyer våre hoder ned  18

 

BØNNESANGER  (se også Bønn, Den vakre verden, Takknemlighet, Ærbødighet)

En bønn  SMM  A-7

Et barns bønn   6

Fader, i ditt hus  10

Hjelp meg, o Fader  52

Jeg ber i tro  L.o.N. mars 1991

Jeg er Guds kjære barn  2

Jeg har en Fader god  8

Jeg søker Herren i unge år  67

Jeg takker deg, Fader  9

Kan vel jeg som liten er  14

Kjære Far, jeg takker deg  15

La meg, o Gud, få høre   75

Stille nå, kjære barn  11

Vi bøyer våre hoder ned   18