NOTE        Primærsanger

 

 

 

BARNEHENDER SLÅR NÅ RING 

Liahona, okt. 2003   mp3

 

 

Med glede

 

1. Over hele verden synger barn i kor

om det glade budskap til vår gode jord.

Vi er barn som gløder for en hellig sak:

Vær nå sterk, velg nå rett, ryggen rak!

I hvert land fins barn som står på hellig grunn,

og som tror på budene fra Herrens munn. 

Ja, som troens krigere vi strever frem. 

For vi henter vår styrke hos Gud.

 

Kor:

Barnehender slår nå ring om denne jord. 

Barneskaren vandrer bak en fane stor

som forteller enhver at Guds sannhet er her. 

For vi bygger Guds rike på jord.

 

2. Over hele verden er det barn som vil

lede andre barn dit barna hører til. 

Og med styrke gjør vi alt ved Herrens ånd,

for vi tjener med hjerte og hånd. 

Vi er paktens barn, og vi er himmelbragt. 

Vi vil undervise ved eksemplets makt. 

Med hvert ord, hver handling vil vi vitne om

at vi tjener vår Gud, Jesus Krist!

Kor

 

 

Tekst og musikk:  Janice Kapp Perry, f. 1938    2001 Janice Kapp Perry.

Ettertrykk forbudt.  Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

YouTube 1   Historien bak

 

Presentasjon (The Friend, mai 2006)