PRIMÆRSANGER

 

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

 

 

 

TAKKNEMLIGHET  (se også Bønn, Bønnesanger, Den vakre verden, Skapelsen)

Alle verdens barn  4

Familiebønn  101

For helse og styrke   18

Jeg er glad at jeg er meg  Primær 2, lekse 25

Jeg er glad for mange ting  SMM D-2 

Jeg folder mine hender små  143

Jeg takker deg, Fader   9

Kan vel jeg som liten er  14

Kjære Far, jeg takker deg  15

Min himmelske Fader elsker meg  16

Måne og sol  144

Se, Gud har skapt vår jord så skjønn  122

Til Herren gir jeg tiende  Liahona, okt. 2006

Vi bøyer våre hoder ned  18

Vi tar hverandres hender  145

 

TALENTER  (se også Tjeneste)

”Gi,” sa den lille bekk   116

Jeg er glad at jeg er meg  Primær 2, lekse 25

 

TEMPLER  (se også Slektshistorie)

I all evighet  98

Jeg elsker Herrens tempel   Liahona, april 2002

Jeg ser vår Herres tempel  99

Min Gud ga meg et tempel  73

Sannhet fra Elijah   Liahona okt. 2001

 

TIENDE

Min tiende jeg gir  SMM B-44

Til Herren gir jeg tiende  Liahona, okt. 2006

 

TILGIVELSE

Hjelp meg, o Fader  52

Vil de forstå?

 

TJENESTE

En glad hjelper  Syng med meg D-1

Familiebønn   101

”Gi,” sa den lille bekk  116

Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn   38

Guds kirke trenger ungdom  85

Gå den annen mil   BNMP 1982

Hvor Gud er  76

Jeg er forberedt   88

Jeg går med deg  78

Jeg har to hender små   126

Jeg håper på misjon jeg kalles   91

Jeg prøver å ligne Jesus  40

Kan vel jeg som liten er  14

Min Frelsers kjærlighet   42

Når han kommer igjen  46

Når vi hjelper   108

Se, vi har tre farger   131

Synge en sang er moro  129

Vi er kalt  94

Vi er ulike  Lys over Norge aug. 1992

Villig hjelper jeg  71

 

TRO  (se også Vitnesbyrd)

Dåp  54

Jeg ber i tro  Lys over Norge mars 1991

Jeg har en Fader god  8

Jeg vil følge Ham i tro  Liahona febr. 2003

Nephis mot  64

Tro  50, Vennen jan. 2019

 

TUSENÅRSRIKET  (se Jesus Kristus - Annet komme)