NOTE    Primærsanger      

 

 

 

PÅSKENS HOSIANNA

Liahona april 2003

mp3    (CD 2:15)  Illustrasjon

 

Tankefullt

 

1. De gamle profetiene ble oppfylt endelig

da Jesus, som var oppstått, åpenbarte seg på ny.

Da han kom ned fra himmelen i herlighet så stor,

da mottok folk i løftets land sin Gud med disse ord:

 

”Hosianna!  Velsignet være Gud i det høyeste!”

”Hosianna!  Velsignet være Gud i det høyeste!”

 

2. Da Jesus kom til nephittene, Guds folk i løftets land,

da fikk de se hans sår og skjønte straks at det var han

som nå var oppstått som vår Frelser, Herre, Konge stor.

Nå gleder vi oss slik som dem og synger glad i kor:

 

”Hosianna!  Velsignet være Gud i det høyeste!”

”Hosianna!  Velsignet være Gud i det høyeste!”

 

 

Tekst og musikk:  Vanja Y. Watkins, f. 1938. © 1982 SDH

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

 

3 Nephi 11:8–17  

Presentasjon (The Friend, april 2003)