PRIMÆRSANGER

 

 

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

 

LEDERE - sanger for (se også Lærere)

La meg, o Gud, få høre  75

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn  70

Vi er kalt  94

Vil de forstå?

 

LEK OG AKTIVITETER

Du har hatt bursdag  133

En gang var en snømann  121

En klok mann og en dum mann 132

Er du veldig glad   125

Feliz Cumpleaños   Syng med meg F-12

Frø i jorden  119

”Gi,” sa den lille bekk   116

Gjør slik som jeg gjør   Syng med meg D-22

Hallo-sang  130

Hele kroppen har ledd  127

Her er vi nå sammen

Hode, skulder, kne og tå  129

Hva gjør du om sommeren?  120

Jeg har to hender små  126

Jeg så ut av vinduet   118

Jeg vifter   Aktiviserende sanger og regler 9

Kom og bli med til Primær (Kanon)

Regnet pøser  117

Rull din hånd   Aktiviserende sanger og regler 10

Se, Gud har skapt vår jord så skjønn  122

Se, vi har tre farger  131

Sing a Song  Round  Children's Songbook 253

Smil  128

Stem i en sang  124

Synge en sang er moro  129

To hender små  Copyright   Aktiviserende sanger og regler 8

To øyne små   Aktiviserende sanger og regler 4

Vi deg gratulerer  134

Vi er ulike  Lys over Norge aug. 1992

Vi roer ned   Aktiviserende sanger og regler 7

Vår dør står alltid åpen (Kanon)  Syng med meg D-7

Vår verden er deilig  12

 

LOVPRISNING  (se også Påske)

For helse og styrke  18

Herligste Frelser  Lys over Norge okt. 1998

Hosianna  142

Jesus er vår kjæreste venn  37

Sannheten gjengitt  Liahona, okt. 2005

 

LYDIGHET  (se også Bud og befalinger)

Dåp   54

Her fins kjærlighet  102

Hold alle budene  68

Hvis min Frelser sto hos meg  BNMP 2008, s.11

Hvor Gud er  76

Jeg er Guds kjære barn  2

Jeg har en Fader god  8

Jeg har to hender små  126

Jeg må alltid velge rett  82

Jeg prøver Herrens budskap  72

Jeg søker Herren i unge år  67

Jeg takker deg, Fader  9

Jeg vil følge Guds plan  86

Jeg vil følge Ham i tro  Liahona febr. 2003

Kraft fra Skriften  BNMP 2006

Min Gud ga meg et tempel   73

Nephis mot  64

Tro  50

Vi vil bringe sannhet til jord  92

Villig hjelper jeg  71

Vær alltid tro  81

 

LYKKE  (se også Verden - den vakre, Glede)

En lykkelig familie  104

Er du veldig glad  125

Fordi det nå er vår  Syng med meg G-15

Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn  38

Gå den annen mil   BNMP 1982

Jeg er glad for mange ting  Syng med meg D-2

Jeg er som en skinnende stjerne  84

Jeg må alltid velge rett  82

Jeg vil følge Guds plan  86

Når far kommer hjem  110

Når jeg til kirken går  140

Når vi hjelper  108

Se, vi har tre farger  131

Smil  128

 

LÆRERE  (se også Ledere - sanger for) 

Hvor Gud er  76

Jeg er Guds kjære barn  2

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn  70

Se, Gud har skapt vår jord så skjønn  122

Vil de forstå?

Å, la meg høre om Jesus  36