NOTE    Primærsanger

 

 

 

 

ET  BARNS  BØNN  

Side 6, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)

mp3    (CD 1:10)  Einar og Suzanne Holm  YouTube 1  2  3  4  Illustrasjon  Forlenget versjon

 

Ærbødig

 

Synges først hver for seg, så sammen.

 

1. Himmelske Fader, si meg, er du der?

Hører du bønner, kan du svare barn som ber?

Noen har sagt du langt borte er,

men jeg føler himlen rundt meg når jeg ber.

Himmelske Fader, jeg i minnet har

noe som Jesus sa da han på jorden var:

”La alle barn komme hit til meg.” 

Fader, i bønn jeg kommer nå til deg.

 

2. Be, han er nær.  Tal, han hører. 

Du er hans barn, han vokter deg kjærlig,

hører din bønn.  Han elsker småbarn. 

For himmelens rike skal tilhøre dem.

 

Tekst og musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938
Copyright © 1984 Janice Kapp Perry. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

Matteus 19:14

Lære og pakter 112:10