PRIMÆRSANGER

 

 

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

 

HANDLEFRIHET  (se Valg)

HEDER

Jeg tror at jeg må være ærlig  BNMP 1987

Vær alltid tro  81

Våg gjøre rett  80

 

HELSE

For helse og styrke  18

Min Gud ga meg et tempel   73

 

HIMMELSKE FADER (se også Guds kjærlighet, Min himmelske Fader)

Den hellige lund   Liahona, april 2001

Dette er min elskede Sønn  Lys over Norge, des. 1997

Han sendte Sønnen  20

Hjelp meg, o Fader   52

Hjemmet  Liahona, okt. 2007

I all evighet  98

Jeg er som en skinnende stjerne  84

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn  70

Min himmelske Fader elsker meg  16

Omvendelse  Liahona jan. 2005

På en herlig vårdag   57

Sannheten gjengitt  Liahona, okt. 2005

Tro  50

Vil de forstå?

Villig hjelper jeg  71

HJELPSOMHET  (se Tjeneste)

HJEM OG FAMILIE

I all evighet  98

Jeg ser vår Herres tempel  99

Slektshistorie, det er det jeg gjør   100

Familiebønn  101

Her fins kjærlighet  102

En lykkelig familie  104

Lørdag  105

De kjæreste navn  106

Mor, jeg deg elsker  107

Kjære mor  108

Når vi hjelper  108

Så ofte jeg vandrer  109

Når far kommer hjem  110

Min far  111

Bestemor  112

Når bestefar besøker oss (Copyright)  113

Syng på din vei  114

Hjemmet  Liahona, okt. 2007

Familien  Liahona, april 2004

 

HØST

Regnet pøser  117

Se høsten kommer  Syng med meg G-7

HØYTIDER  (se Jul, Påske)