NOTE    Primærsanger      

 

 

JEG SER VÅR HERRES TEMPEL

Side 99, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3    (CD 2:35)   YouTube  1  2  3

 

Tankefullt

 

1. Jeg ser vår Herres tempel,

en bolig for vår Gud. 

Jeg ønsker reise dit en dag. 

Det er Herrens bud.

Dit vi reiser for å tilbe Gud

og føle Ånden virke,

Stockholm Sweden Templeog jeg gjør meg rede ved å tjene

Herren og hans kirke.

 

2. Jeg ser vår Herres tempel,

en dag jeg inn skal gå. 

Og pakter med min Fader

jeg vet jeg lyde må. 

For når vi så blir beseglet der,

vi alltid er forenet,

og jeg vet at vår familie

den er en evig enhet.

 

Tekst og musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938
Copyright © 1980 Janice Kapp Perry.

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

Lære og pakter 124:39–41  

 

Presentasjon (The Friend, jan. 2002, juni 2008)