NOTE    Primærsanger

 

 

JEG VIL FØLGE HAM I TRO

Liahona febr. 2003    mp3  Illustrasjon

 

 

Friskt

 

1. Min Gud har gitt meg sitt sanne ord,

jeg har lært hans vei fra jeg kom til jord.

Jeg vil spre mitt lys, slik at sannhet bys.

Jeg vitner da om ham.

Min Gud har gitt meg en enkel tro. 

Hvis jeg ber om hjelp, vil han styrke meg.

Jeg vil være god, jeg vil tjene ham,

ja følge ham i tro.

 

2. Min Gud har vist meg sin kjærlighet. 

Jeg har lært å stole på Herrens ånd. 

Så i alt jeg gjør, vet jeg hva jeg bør:

Det er å være tro.

Jeg blir velsignet på mange vis,

i takknemlighet synger jeg hans pris.

Jeg vil rope ut at mitt valg det er

 å følge ham i tro.

Han har vist meg vei så jeg all min tid

vil følge ham i tro.

 

 

Tekst og musikkJanice Kapp Perry, f. 1938 

© 2001 Janice Kapp Perry.  Ettertrykk forbudt. 

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

 

Presentasjon (The Friend, juni 2005, januar 2007)