Primærsanger      

 

 

 

NÅR JEG HØRER OM PIONERBARN

Liahona juli 2016   

 

Med overbevisning

 

1. Når jeg hører om pionerbarn,

om prøvelser, stort mot og tro,

da ønsker jeg være så villig

og henter min styrke hos Gud.

Jeg følger profeter i vår tid,

og bygge opp Sion vil jeg.

Og jeg vil ha tro til å stå på

når dette han trenger av meg.

 

2. Når jeg hører om pionerbarn,

da ønsker jeg være sterk nå.

Og budene prøver jeg holde,

en sistedagshellig jeg er.

Et skinnende lys vil jeg være

som andre som følger, kan se.

Jeg vil være som pionerbarn,

for Herren, han stoler på det.

 

 

Tekst og musikkJanice Kapp Perry, f. 1938.

 

© 2016 Janice Kapp Perry.  Med enerett. 

Denne sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i kirken eller i hjemmet.

Denne notis må stå på alle kopier.