Lytt til melodien    Primærsanger   

 

 

 

STO JESUS OPP TIL LIV IGJEN? 

Side 45, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)  

Bevegelser til sangen   mp3    (CD 2:12) Illustrasjon

 

Tankefullt

 

1, Sto  Jesus  opp  til  liv  igjen? 

Ja, på den tredje dag.

”Maria,” sa han der han sto

utenfor sin grav.

 

2. Kom Jesus sine venner nær? 

Ja, de fikk være med.

De ga ham fisk og honningbrød,

Jesus spiste det.

 

3. Og sår i siden, hånd og fot

viser hva han led for meg.

Sto Jesus opp til liv igjen

da han først var død?

Å ja!  Og det skal jeg!

 

 

Tekst:     Mabel Jones Gabbott (1910-2004)  © 1977 SDH

Musikk:  Royce Campbell Twitchell, f. 1939. © 1977 SDH

 

Lukas 24:36–43

3 Nephi 11:10–14

 

Presentasjon (The Friend, april 2006)