NOTE (norsk)   NOTE (engelsk)

 

HVA ER NÅ DET VI KALLER DØD

You Tube 1

 

Ærbødig

 

1. Hva er nå det vi kaller død

Vi vandrer bort i nattens ro

Men ferden ender ikke her

Til neste liv går det en bro

 

2. Å Gud, ta bort mitt hjertes sorg

La ikke frykten lamme meg

Og gi min smerte håp og fred

Og styrke er min bønn til Deg

 

3. Nei, ikke død, vi flytter bort

Og dødens seier blir vår lønn

Gud elsker oss og vil oss vel

Og gaven er Hans egen Sønn

 

 

Tekst:    Gordon B. Hinckley, 1910-2008.

Musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938

 

Copyright © 2007 Gordon B. Hinckley og Janice Kapp Perry.

International Copyright Secured.  Made in USA.  Med enerett.

Sangen kan brukes til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

Norsk oversettelse: Idar Røsaker 2008

 

Tatt med på denne siden med tillatelse fra Prime Recordings, juli 2008.

 

The Mormon Tabernacle Choir (Innspilling fra pres. Hinckleys begravelse)

Bakgrunnshistorie       Pres. Hinckley (tale 1988/begravelse)