NOTE norsk    NOTE eng.   Primærsanger      

 

 

 

VI ROER NED

Aktiviserende sanger og regler, s.7

mp3    (CD 5:47) 

 

Lystig 

 

En, to, og reis deg opp.

Snu deg rundt i ring.

Tre, fire, sett deg ned,

men husk:  Si ingenting.

 

Improviser med de ordene teksten antyder.

Tekst og musikk: Moiselle Renstrom, 1889–1956
Fra
Merrily We Sing, © 1948, 1975 by Pioneer Music Press, Inc. Used by permission.

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.