MUSIKK I PRIMÆR 2014

                        Tema:  "Familier er evige"

 

"Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre."  (Malakias 4:6)

 

                                               BARNAS NADVERDSMØTEPROGRAM 2014

 

                                                       RØDT:   Månedens tema

                                                    SORT:   MÅNEDENS SANG (til BNMP)

                                                       BLÅTT:  Ekstrasanger

 

                                                     KVARTALSPLANLEGGER  musikkleder

                                                     Sang på nadverdsmøtene

 

Måned:

Tema / Sanger:

Jan.

Min himmelske Fader har sørget for at jeg kan komme tilbake til hans nærhet

 

HAN SENDTE SØNNEN  Barnas sangbok, s. 20

 

Jeg er Guds kjære barn    2

Jeg har en Fader god  8

Før vi ble født  Liahona, april 1999

Jeg prøver å ligne Jesus  40

 

Febr.

Vår himmelske Fader har en plan for sine barn

 

JEG VIL FØLGE GUDS PLAN  Barnas sangbok, s. 86

 

Min himmelske Fader elsker meg  16

Min Gud ga meg et tempel  73

 

Mars

Jesus Kristus er vår Frelser

 

JEG STÅR HELT FORUNDRET  Salmer, nr. 111

 

Sto Jesus opp til liv igjen?  45

Jeg prøver å ligne Jesus  40

 

April

Familien står sentralt i Guds plan

 

FAMILIEN ER FRA GUD Liahona okt. 2008, BNMP 2014

 

I all evighet  186

En lykkelig familie  104

 

Mai

Familier blir velsignet når de følger profeten

 

Velg en sang fra Barnas sangbok , Salmer eller Kirkens tidsskrifter

 

Følg profeten  58

Villig hjelper jeg  71

 

Juni

Prestedømsordinanser og tempelarbeid velsigner min familie

 

Velg en sang fra Barnas sangbok , Salmer eller Kirkens tidsskrifter

 

Her fins kjærlighet  102

Jeg ser vår Herres tempel  99

Slekthistorie - det er det jeg gjør  100

 

Juli

Vi blir medlemmer av Kirken gjennom dåp og bekreftelse

 

DÅP  Barnas sangbok, s. 54

 

Den hellige ånd  56

 

Aug.

Å delta i sunne aktiviteter vil styrke vår familie

 

JEG SØKER HERREN I UNGE ÅR   Barnas sangbok, s. 108

 

Familiebønn  101

 

Sept.

 

Etterlevelse av evangeliet velsigner min familie

 

Ingen foreslått månedens sang.

 

Kjære Far, jeg takker deg  15

Jeg prøver Herrens budskap  27

 

Okt.

 

"Familien - En erklæring til verden" kom fra Gud for å hjelpe min familie

 

Ingen foreslått månedens sang.

 

Nov.

 

Etterlevelse av Jesu Kristi læresetninger styrker meg og min familie

 

Ingen foreslått månedens sang.

 

Omvendelse  Liahona, jan. 2005

Hjelp meg, o Fader  52

 

Des.

Vi husker og tilber vår Frelser, Jesus Kristus.

 

Ingen foreslått månedens sang.

 

Når han kommer igjen  46

 

Her finner du JULESANGER

 

 

Samleregister primærsanger

Aktivitetssanger

 

Forslag:

Avtal med musikkformannen i menigheten/grenen at fellessangene som blir satt opp på fremførelsesdagen er salmer som barna kjenner.  Innøv gjerne en NADVERDSSALME i musikkstunden. 

Eksempel: "I all ydmykhet, o Frelser" (Salmer nr. 105)

 

LEKSEBØKER  2014:

Se, deres små: Håndbok for barnestuen (18 mnd. - 2 år) Lekser/Bilder  Sanger

PRIMÆR 1  (3 år)        Lekser  Bilder  Sanger  Jeg er et Guds barn

PRIMÆR 2  (4-7 år)     Lekser   Bilder  Sanger Velg det rette A

Primær 6  (8-11 år)   Lekser   Bilder  Sanger  Det gamle testamente

 

Mer om PRIMÆR