PRIMÆR  6  (Det gamle testamente, 8-11 år)         

 

 

CD = samlingen  Children's Songbook  -  -  5 CD-er instrumentalt og vokalt (CD-nr.: spor)

 

43 SANGER:

 Sidetall i

Barnas sangbok:

CD:

Lekse:

Alt gjenopprettet er

60

2:31

19-33

Den hellige Ånd

56

2:44

6-27

Det lille barn Jesus

26

1:44

46

Elsk du din neste

74

3:27

10-31

En grønnkledd høyde langt herfra

Salmer nr.112

 

45

Et barns bønn

6

1:10

39

Fordi jeg er blitt meget gitt  Copyright

Salmer nr.141

 

44

Frelsesplanen (Før vi ble født)

Liahona april 1999

1:2

1

Følg profeten

58

3:5

7-8-19-35-42

Gjør hva er rett

Salmer nr.133

 

40

Guds kirke trenger ungdom

85

3:50

16-25-41

Ha takk for profeten du sendte

Salmer nr.17

 

8

Han sendte Sønnen

20

1:36

4-11

Her fins kjærlighet

102

4:16

19-47

Hjelp meg, o Fader

52

2:39

13-17-43

Hold alle budene

68

3:34

21-24-30

I all evighet

98

4:14

12

Jeg er forberedt

88

4:2

19-33

Jeg er Guds kjære barn

2

1:1

1-18-34

Jeg går med deg

78

3:29

10

Jeg har en Fader god

8

1:3

2-34

Jeg må alltid velge rett

82

3:48

15-23

Jeg prøver Herrens budskap

72

3:35

24-25-36

Jeg prøver å ligne Jesus

40

2:24

7-10-15-26-29-36

Jeg ser vår Herres tempel

99

2:35

12

Jeg søker Herren i unge år

67

3:3

23

Jeg vil følge Guds plan for meg

86

4:1

18

Jesus har oppstått

44

2:16

45

Jesus Krist oppstanden er

Salmer nr.115

 

45

Kan vel jeg som liten er

14

1:7

23

Min Frelsers kjærlighet

42

2:21

3

Mitt ønske er å være misjonær

90

4:4

9

Nephis mot

64

3:11

18

Når han kommer igjen

46

2:26

7-36-46

Når jeg døpes

53

2:42

6

Samuel forteller om Jesusbarnet

L.o.N. des.1992

1:37

46

Sto Jesus opp til liv igjen

45

2:12

45

Søk, overvei og be

66

3:4

37

Tro

50

2:36

6-38

Velg det rette

Salmer nr.131

 

14

Vi er kalt

94

4:8

9

Vær du ydmyk

Salmer nr.53

 

22

Våg gjøre rett

80

3:46

28-32-41