PRIMÆR 6  – Bilder og utklippsbilder   

Det gamle testamente  (8-11år) 

                                         

 

Alle bilder og utklippsfigurer har et todelt nummer som identifikasjon. 

Første del av nummeret henviser til boken, annen del til selve bildet eller utklippsfiguren.

For eksempel er bilde 6-33 bilde nr. 33 i Primær 6-boken.

     

Nr.:

BILDE:

Brukes i lekse nr.:

Nr. i  bildesettet

Kunst inspirert av evangeliet

Nr. i

stort format:

6-1

Skapelsen – alt levende

3

100

62483

6-2

Edens have

4

 

 

6-3

Gud Faderen og Jesus Kristus

4

 

 

6-4

Adam og Eva

4

101

62461

6-5

Adam og Eva kneler ved et alter

5

 

 

6-6

Enoks by

7

 

 

6-7

Arken bygges

8

102

62053

6-8

Noah og arken

8

103

62305

6-9

En engel redder Abraham

9

104

62607

6-10

Faksimile nr.1 fra Abrahams bok

9

 

 

6-11

Abraham tar med seg Isak for å ofre ham

11

105

62054

6-12

Rødehavet krysses

11, 19

 

62100

6-13

Daniel i løvehulen

11, 42

117

62096

6-14

Tre menn i den brennende ildovnen

11, 41

116

62093

6-15

Rebekka ved brønnen

12

 

62160

6-16

Josef blir solgt av sine brødre

15

109

62525

6-17

Østers og perle

15

 

 

6-18

Josef motstår Potifars hustru

16

110

62548

6-19

Josef og munnskjenken og bakeren

16

 

 

6-20

Josef tilgir sine brødre

17

 

 

6-21

Moses i sivet

18

106

62063

6-22

Isrealittene i trelldom

18

 

 

6-23

Moses og den brennende tornebusken

18

107

62239

6-24

Moses og de ti bud

21

 

 

6-25

Moses og kobberslangen

22

 

62202

6-26

Jesus vasker apostlenes føtter

22

226

62550

6-27

Korsfestelsen

22, 45

230

62505

6-28

Kristi annet komme

22, 36

238

62562

6-29

Josva inntar Jeriko

23

 

 

6-30

Moses ordinerer Josva

23

 

 

6-31

Gideon seirer over midianittene

24

 

 

6-32

Samson river ned søylene

25

 

 

6-33

Rut sanker aks på Boas’ åker

26

 

 

6-34

Hanna presenterer Samuel for Eli i templet

27

 

 

6-35

Gutten Samuel blir kalt av Herren

27

111

62498

6-36

Jesus står for døren

27

237

62170

6-37

David dreper Goliat

28

112

62073

6-38

David og Jonatan

29

 

 

6-39

Elis blir matet av ravner

33

 

 

6-40

Det første syn

34

403

62470

6-41

Elias og Ba’als profeter

34

 

 

6-42

Elias tjener og Na’aman

35

 

 

6-43

Na’aman blir renset

35

 

 

6-44

Ester

38

 

 

6-45

Daniel avslår å spise og drikke kongens mat og vin

40

114

62094

6-46

Jonas prøver å flykte fra Gud

43

116

62093

6-47

Jesus ber i Getsemane

45

227

62175

6-48

Den oppstandne Jesus Kristus

45, 47

239

62187

6-49

Jesaja skriver om Kristi fødsel

46

113

62339

6-50

Jesu fødsel

46

200

62116

6-51

Ordinasjon til prestedømmet

47

 

62341

6-52

Døperen Johannes overdrar Det aronske prestedømme

47

407

62013

 

 

 

           UTKLIPPSBILDER:

Brukes i lekse:

6-A

Førjordiske liv

1, 2

6-B

Fødsel

1, 2

6-C

Jordeliv

1, 2

6-D

Død

1, 2

6-E

Åndeverden

1, 2

6-F

Oppstandelse

1, 2

6-G

Den endelige dom

1, 2

6-H

Det celestiale rike

1, 2

6-I

Det terrestiale rike

1, 2

6-J

Det telestiale rike

1, 2