50 Primærsanger           

         i Lys over Norge/Liahona/Vennen/BNMP

Sang:

 Kilde:

CD/spor:

Barnehender slår nå ring

Liahona okt. 2003

 -

Den gang da Jesus Kristus ble døpt

L.o.N.  sept. 1997

2:41

Den hellige lund

Liahona april 2001

2:29

Den stille hvisken

Liahona april 2006

3:1

Det første syn Vennen april 2020 -

Det jeg gjør

Liahona okt. 2002

4:6

Dette er min elskede Sønn

L.o.N.   des. 1997

2:22

En av mange! Liahona, okt. 2015 -

En engel kom til Joseph Smith

Liahona april 2007

2:27

En hyrdes kjære favn Vennen april 2019  

Familien

Liahona april 2004

4:19

Familien er fra Gud Liahona okt. 2008, BNMP 2014  -

Før vi ble født

Liahona apr 1999/

okt 2010 (forenklet)

1:2

Gjør rom for Ham (Julesang) Liahona des. 2017   - 

Gå den annen mil

BNMP 1982

4:3

Han døde for å gi oss liv  (Påskesang)

Liahona april 2005

2:13

Han hører min stille bønn Vennen april 2019  

Herligste Frelser

L.o.N.  okt.  1998

2:11

Hjemmet Liahona okt. 2007 4:17

Hvem er barnet?

L.o.N.  des. 1991

1:46

Hvis jeg lytter med mitt hjerte BNMP 2011, s. 28
Liahona febr. 2016, s. 67
-
Hvis jeg var et barn Liahona april 2008 2:25
Hvis min Frelser sto hos meg BNMP 2008 og 2013  -

Hyrdens lovsang 

L.o.N.  des. 1993

1:42

Jeg ber i tro

L.o.N. mars 1991

1:11

Jeg elsker Herrens tempel

Liahona april 2002

 -

Jeg liker hver en fødselsdag

Liahona okt. 1999

2:43

Jeg tror at jeg må være ærlig

BNMP 1987

3:36

Jeg vet Jesus elsker meg  

BNMP 2010 -

Jeg vil følge Ham i tro

Liahona febr. 2003

-

Jeg vil gå med Jesus Vennen febr. 2020 -
Jeg ønsker å døpes Liahona april 2009  -
Jesus er min hyrde Liahona sept. 2013 -

Kraft fra Skriften

BNMP 2006

-

Min evige familie BNMP 2009 -
Mirakelet Liahona juni 2018 -
Mitt vitnesbyrd om jul Vennen, des. 2019 -
Mormons bok vitner om Ham Vennen, jan. 2020 -

Nadverden

Liahona april 2000

2:18

Omvendelse

Liahona jan. 2005, Lokalsider

2:38

Paktens vei Liahona sept. 2014 -

Påskens hosianna

Liahona april 2003

2:15

Samuel forteller om Jesusbarnet

L.o.N.  des. 1992

1:37

Sannhet fra Elijah

Liahona okt. 2001

2:32

Sannheten gjengitt

Liahona okt. 2005

-

Som et barn av Gud BNMP 2012 -

Sov lille Jesus

L.o.N.  des. 1990

1:47

Til Herren gir jeg tiende

Liahona okt. 2006

3:38

Vend barnas hjerter

BNMP 1984

2:33

Vi er ulike

L.o.N.  aug. 1992

5:33

 

 

 

 

 

 

        BNMP = Barnas nadverdsmøteprogram

        CD = Children's Songbook  (Music only) – samling med 5 CD-er.

        (Oppdatert 22.03.2020)