PRIMÆR  6  (Det gamle testamente, 8-11 år)   

 

 

 

LEKSER:

1

Vår himmelske Faders plan for meg

2

Jesus Kristus ble valgt til å være vår Frelser

3

Skapelsen

4

Adam og Evas fall

5

Adam og Eva og deres familie ofret til Herren

6

Adam og Eva etterlevde Jesu Kristi evangelium

7

Enok og et Sions folk

8

Noah og vannflommen

9

Jehova slutter pakter med Abraham

10

Abraham og Lot

11

Abraham og Isak

12

Isak og Rebekka

13

Jakob og Esau

14

Jakob og hans familie

15

Josef ble solgt til Egypt

16

Josef i Egypt

17

Josef tilgir sine brødre

18

Moses’ fødsel og kall

19

Moses befrir egypterne fra trelldom

20

Israelittene mottar mat fra himmelen

21

De ti bud

22

Israel og kobberslangen

23

Josva leder Israel

24

Gideon

25

Samson

26

Rut og No’omi

27

Samuel, gutt og profet

28

David og Goliat

29

David og Jonatan

30

Kong David og Batseba

31

Kong Salomos visdom

32

Rehabeam

33

Elias (Elijah) bruker prestedømmet

34

Elias (Elijah) og Ba’als falske profeter

35

Na’aman blir helbredet

36

Profeten Jesaja

37

Josia og Esra leser Skriften for folket

38

Ester redder sitt folk

39

Job

40

Daniel og kongens mat

41

Sadrak, Mesak og Abed-Nego

42

Daniel i løvehulen

43

Jonas og folket i Ninive

44

Malaki underviser om tiende og offergaver

45

Forsoningens gave (påske)

46

Profeter forutsa Jesu Kristi fødsel (jul)

47

Prestedømmet kan velsigne oss (leksjon om forberedelse til prestedømmet)