PRIMÆR  2  –  Lekser   

Velg det rette A  (4-7 år)   

 

 

LEKSE:

1

Når  vi velger det rette, blir vi lykkelige

2

Jeg kan velge det rette

3

Jeg er et Guds barn

4

Jeg valgte å følge Jesus Kristus

5

Jeg kan treffe riktige valg

6

Vi har spesielle familier

7

Jesu Kristi fødsel brakte jorden glede

8

Min himmelske Fader våker over meg

9

Jesus Kristus var et barn som meg

10

Jeg kan snakke med min himmelske Fader i bønn

11

Jeg kan fortelle andre om Jesus Kristus

12

Jeg kan forberede meg til dåpen

13

Den hellige ånds gave kan hjelpe meg

14

Våg å velge det rette

15

Kom, følg meg

16

Jesus Kristus har makt til å helbrede

17

Prestedømmet hjelper meg

18

Bønner ble besvart på den beste måten

19

Jesus Kristus elsker meg

20

Jesu Kristi læresetninger er en stor skatt

21

Jeg kan være ærbødig

22

Salige er fredsstifterne

23

Jesus Kristus er en den gode hyrde

24

Jeg kan vise takknemlighet

25

Husk å si takk

26

Jeg blir glad når jeg velger det rette

27

Jeg kan gjøre andre glad ved å dele med dem

28

Jeg kan være snill

29

Jeg kan være et godt eksempel

30

Jeg kan være lydig

31

Jeg vil adlyde loven

32

Elsk hverandre

33

Jeg kan betale tiende

34

Si alltid sannheten

35

Jeg har talenter

36

Det er klokt av meg å velge det rette

37

Jeg kan helligholde sabbaten

38

Jeg vil minnes Jesus Kristus under nadverden

39

Jeg kan følge Jesus Kristus ved å tjene andre

40

Jeg kan tilgi andre

41

Jesus Kristus er vår Frelser

42

Jesu Kristi kirke er på jorden

43

Jesus Kristus vil komme igjen

44

Jeg kan vise kjærlighet til dyr

45

Vi feirer Jesu Kristi oppstandelse (påske)

46

Jesus Kristus er den største gave (jul)