PRIMÆR 2  –  Bilder og utkippsfigurer   

Velg det rette A   (4-7 år)

 

 

Alle bilder og utklippsfigurer har et todelt nummer som identifikasjon. 

Første del av nummeret henviser til boken, annen del til selve bildet eller utklippsfiguren.

For eksempel er bilde 2-33 bilde nr. 33 i Primær 2-boken.

 

Nr.:

BILDE:

Brukes i lekse nr.:

Nr. i  bildepakken

”Kunst inspirert av evangeliet”

Nr. i

stort format:

2-1

Jesus med et barn

1

 

 

2-2

Familie med spedbarn

3, 41

 

62307

2-3

Jesus Kristus

4, 42

240

62572

2-4

Det førjordiske liv

4

 

 

2-5

Bebudelsen

6

 

 

2-6

Jesu fødsel

6, 7

201

62495

2-7

De vise menn

8, 46

203

62120

2-8

Flukten til Egypt

8

204

62119

2-9

David O. McKay som gutt

8

 

 

2-10

Familieliv på Bibelens tid

9

 

 

2-11

Jesu Kristi barndom

9

206

62124

2-12

Skole på Bibelens tid

9

 

 

2-13

Jesus som barn I templet

9

205

62500

2-14

Klassebønn

10

 

62200

2-15

Brigham Young

10

 

 

2-16

Heber J. Grant som gutt

10

 

 

2-17

Mosiahs fire sønner kneler i bønn

11

 

 

2-18

Ammon underviser kong Lamoni

11

 

 

2-19

Døperen Johannes døper Jesus

12, 13, 42

208

62133

2-20

En gutt blir døpt

12, 17, 42

 

62018

2-21

Eldste Rex D. Pinegar

14

 

 

2-22

Et tempel som ble brukt i fordums tid

14

118

62300

2-23

Et barn som følger i sin fars fotspor

15

 

 

2-24

Fiskere kalles

15

209

62496

2-25

Jesus velsigner Jairus’ datter

16

215

62231

2-26

Jesus helbreder de syke

16

 

 

2-27

En syk blir salvet

16, 17

 

62342

2-28

Jesus stiller stormen

17

214

62139

2-29

Nadverden deles ut

17, 38

 

62021

2-30

En pike blir bekreftet

17

 

62020

2-31

Et barn velsignes

17

 

 

2-32

Nygift par foran templet

17

 

 

2-33

En far velsigner sin datter

17

 

 

2-34

Døperen Johannes får sitt navn

18

 

 

2-35

Kristus og barna

19, 41

216

62467

2-36

Jesus velsigner de nephittiske barna

19, 21, 32

 

 

2-37

Bergprekenen

20, 22, 42

212

62166

2-38

Det første syn

20, 42

403

62470

2-39

Profeten Joseph Smith

20

401

62002

2-40

Et ærbødig barn

21

 

 

2-41

Jesu fødsel

21

200

62116

2-42

Familiemoro

22

 

 

2-43

En hyrde

23

 

 

2-44

Det tapte får

23

 

 

2-45

Ti spedalske

24, 25, 32

221

62150

2-46

Den fortapte sønn

26

220

62155

2-47

Jesus metter fem tusen

27, 32

 

62143

2-48

Barn hopper tau

27

 

62523

2-49

Gutter deler en kake med hverandre

27

 

 

2-50

Barn leker sammen med klosser

27

 

 

2-51

Gås med gåsunger

30

 

 

2-52

Jesus ber i Getsemane

30

227

62175

2-53

Gi da keiseren hva keiseren er

31

 

 

2-54

Det siste måltid

32, 38

225

62174

2-55

Enkens skjerv

33

 

 

2-56

Jesus I forhør

34, 40

 

 

2-57

Heber J. Grant

35

 

 

2-58

Jesus helbreder mannen med den visne hånden

37

 

 

2-59

Kristus

38

 

 

2-60

Jesus vasker apostlenes føtter

39

226

62550

2-61

Korsfestelsen

40

230

62505

2-62

Maria og den oppstandne Herre

41, 43

233

62186

2-63

På vei til Emmaus

41

 

 

2-64

Jesus viser sine sår

41, 43

234

62503

2-65

Den oppstandne Jesus Kristus

41, 43, 45

239

62187

2-66

Kristus ordinerer apostlene

42

211

62577

2-67

Jesus velsigner den første nadverd

42

 

 

2-68

Gjengivelsen av Det melkisedekske prestedømmet

42

408

62371

2-69

Et barn tar del i nadverden

42

 

 

2-70

Barn fra hele verden

42

 

 

2-71

Jesu himmelfart

43

236

62497

2-72

Noah og arken

44

103

62305

2-73

Skapelsen – Alt levende

44

100

62483

2-74

Salt Lake tabernakel

44

503

62490

 

  

 

 

UTKLIPPSFIGURER:

Brukes i lekse:

2-1

En såret mann

28

2-2

En prest

28

2-3

En levitt

28

2-4

En samaritan

28

2-5

Scene fra korsfestelsen

41, 45

2-6

Jesu legeme svøpes

41, 45

2-7

Graven

41, 45

2-8

Stor sten

41, 45

2-9

Vakter

41, 45

2-10

En engel

41, 45

2-11

Kvinner med salve

41, 45

2-12

Den oppstandne Jesus

41, 45