Salmer 1993

 

  A   B   C   D   E   F   G   H   I  J    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

 

JESUS KRISTUS - annet komme (se også Sion)

Du kongers konge, kom  22

En gledens dag  10

Guds ånd som en ild  2

Israel, Israel, Gud deg kaller  6

Kom nå alle, store, små  134

Kristus er meg kjær  65

La den store dag opprinne  23

La oss forene her vår sang  124

La oss stemme i et kor  24

Led oss, o du store Jehova  48

Om store trengsler  156

Sion, vi deg priser  19

Snart Israels Forløser  5

Vi gledes og frydes  3

 

JESUS KRISTUS - eksempel

Elsk du din neste  190

Har vi sten i våre hender  140

Jeg vet på hvem jeg bygger  36

Jesus, det eneste  146

Kom, alt Guds folk som bor på jord  27

Kom, følg med meg  94

Kristus er meg kjær  65

Mer hellighet gi meg  79

O Fader, la mitt hjerte få  101

O, må jeg følge deg  201

 

JESUS KRISTUS - Frelser (se også Jesus Kristus - annet komme,

                                               Jesus Kristus - hyrde, Jul, Påske)

Vitnesbyrd ("Mormon Messages")

Han lever: Vitnesbyrd om Jesus Kristus ("Mormon Messages")

Du vil bli befridd ("Mormon Messages")

All herlighet og ære  31

Bred dina vida vingar  88

Deilig er jorden  118

Det lyser i stille grender  120

Du himmelens og jordens fyrste  169

En grønnkledd høyde langt herfra  112

En stakkars sorgbetynget mann  11

Gud elsket oss, sin Sønn oss ga  99

Gud, vår Fader, vi deg ber  100

Han lever, min Forløser kjær  67

Han lever, min Forløser stor  66

Hans kjærlighet  87

Hvor kan jeg finne fred?  92

I all ydmykhet, o Frelser  105

I lydighet mot dine bud  135

Igjen vi møtes ved ditt bord  97

Jeg ser deg , o Guds Lam, å stå  102

Jeg står helt forundret  111

Jeg trenger deg hver stund  63

Jeg vet på hvem jeg bygger  36

Jesus, det eneste  146

Jesus fra Nasaret  107

Kom, alt Guds folk som bor på jord  27

Kom, følg med meg  94

Kom kun til Herren  95

Kom nå alle, store, små  134

Korsfestet ble vår Herre stor  96

Krist stod opp av døde  116

Kristus er meg kjær  65

Lover den Herre Gud  29

Mer hellighet gi meg  79

Mester, se uværet truer  81

Når vi i nadverden tar del  113

O, bli hos meg, det aften er  51

O, bli hos meg! Nå er det aftentid   52

O, du salighetens klippe  148

O, må jeg følge deg  201

O Fader, la mitt hjerte få  101

O Gud, du kjære Fader  108

O store Gud  (Copyright 64

På Golgata korsfestet de  110

Se, Herren konge er  43

Så sikker en grunnvoll  42

Ved tanken på min Frelser kjær  76

Vi minnes den korsfestede  106

Vi synger om Guds kjærlighet  103

Vi synger pris til Jesu navn  114

Ydmyk med ærbødighet  109

 

JESUS KRISTUS - Hyrde (se også Israel)

Bred dina vida vingar  88

Det lyser i stille grender  120

Jeg vet på hvem jeg bygger  36

Jesus, det eneste  146

Kjærlig er Herren, vår hyrde  145

Kom, alle I Guds menn  197

Min Herre er hyrden  84

Min Herre, han er hyrden stor  85

Snart Israels Forløser  5

 

JESUS KRISTUS - Skaperen (se også Naturen)

For det vakre på vår jord  50

Guds skaperverk forent i sang  (Copyright 30

Jeg vet på hvem jeg bygger  36

Jesus, det eneste  146

No livnar det i lundar  37

O store Gud  (Copyright 64

Velt alle dine veier  157

 

JESUS KRISTUS - Venn

Jesus Kristus - Venn ("Music with a Message" Mormon Channel)

Bred dina vida vingar  88

Han lever, min Forløser stor  66

Har vi sten i våre hender  140

Hvor kan jeg finne fred?  92

Jeg står helt forundret  111

Jeg trenger deg hver stund  63

Jeg vet på hvem jeg bygger  36

Jesus, det eneste  146

Kjærlighet er lysets kilde  139

Kom, følg med meg  94

Kom kun til Herren  95

O, bli hos meg, det aften er  51

O, bli hos meg! Nå er det aftentid  52

Se, nå dagen heller  74

Ved tanken på min Frelser kjær  76

Velt alle dine veier  157

 

JOSEPH SMITH (se Smith, Joseph)

Gjenopprettelsens budskap ("Mormon Messages")

Joseph Smith ("Music with a Message" Mormon Channel)

 

JUL

En julegave      ("Mormon Messages")

Hva skal vi gi?  ("Mormon Messages")

Barn og jul       ("Mormon Messages")

Se til lyset       ("Mormon Messages")

De vise menn fra Østerland  85 (Salmer og sanger 1956)

Deilig er jorden  118

Den første sang  129

Det lyser i stille grender  120

En krybbe var vuggen  121

En stjernenatt  125

Hør den englesang så skjønn  123

Hør en himmelsk englesang  119

La oss forene her vår sang  124

Langt, langt herfra  122

O kom, alle sjeler  127

O skjønne, lille Betlehem  126

Stille natt, hellige natt  128