NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

GUD, VÅR FADER, VI DEG BER

Nr. 100, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

Tilbedende  

 

1. Gud, vår Fader, vi deg ber,

du i nåde til oss ser. 

Når din nadverd nytes her,

minnes vi vår Frelser kjær.

 

2. Gi oss, Fader, himmelsk fred,

smil nå, Herre, til oss ned. 

Mens vi nyter av det brød,

minnes vi vår Frelsers død.

 

3. Og når vannet rent vi få,

la din Ånd da til oss nå.

Tilgi våre feil, o Gud,

hjelp oss holde dine bud.

 

 

Tekst:    Annie Pinnock Malin, 1863–1935

Musikk: Louis M. Gottschalk, 1829–1869; bearbeidet av Edwin P. Parker, 1836–1925

 

Lære og pakter  59:9–12

 

2 Nephi 10:24–25