NOTE  Salmer 1993

 

 

 

KORSFESTET BLE VÅR HERRE STOR

Nr. 96, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3

 

Ærbødig

1. Korsfestet ble vår Herre stor

og derved frelse ga til jord.

Han offer ble for synd begått,

han offer ble for synd begått.

Vi ved hans død har frelse fått.

 

2. Selv etter folkets ringeakt

han viste ei sin store makt.

En tornekrone, hån og spott,

en tornekrone, hån og spott,

de hadde ei hans liv forstått.

 

3. Vi vet han store smerter led,

han klaget ei som tørst og sved.

Hans høye kall det ble fullbragt,

hans høye kall det ble fullbragt.

Stor er vår Gud og Faders makt.

 

4. ”La denne kalk meg gå forbi,

din vilje skje evindelig.

Løftet jeg avla med min munn,

løftet jeg avla med min munn,

fullbyrdet ble i denne stund.”

 

5. Solen ble skjult ved Sønnens død,

da jordens egen stemme lød.

Torden og lyn fra himlen lød,

torden og lyn fra himlen lød,

jorden den skalv, en Gud var død.

 

6. Han lever, ja han lever enn,

for han oppsto til liv igjen.

Og når vi nyter brød og vann,

og når han nyter brød og vann,

tenker vi på vår Frelser sann.

 

 

Tekst:    Eliza R. Snow, 1804–1887

Musikk: George Careless, 1839–1932

Lære og pakter 18:11

Lukas 22:42; 23:46