NOTE    Salmer 1993  

 

 

 

 

 

Stille natt, HELLIGE NATT 

Nr. 128, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

Opprinnelse   YouTube: 1  2  3

 

Fredfullt

 

1. Stille natt, hellige natt! 

Fred og ro, himmelsk lys

hyller moder og barnet så tro,

hellig lille, yndig og god. 

Hvil i himmelens fred,

hvil i himmelens fred.

                       

2. Stille natt, hellige natt!

Hyrdene lyttet glad

da det lød fra englenes kor:

Eder født en frelser på jord,

hist i Betlehems stad,

hist i Betlehems stad.

 

3. Stille natt, hellige natt!

Jesus Krist, verdens lys,

fra hans åsyn skinner Guds fred,

frelse kom til jorden herned.

Jesus, Herren er født,

Jesus, Herren er født.

 

 

 

Tekst: Joseph Mohr, 1792–1848

Musikk: Franz Gruber, 1787–1863

Lukas 2:7–14

Alma 7:10–12