NOTE    Salmer 1993

 

 

 

LA DEN STORE DAG OPPRINNE

Nr. 23, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

 

Bestemt

1. La den store dag opprinne

når du komme skal til jord.

Satan skal ei mer forblinde,

Israel samlet hos deg bor.

Hosianna,

hosianna

høres skal i samstemt kor.

 

2. O, hvor lenge skal din vrede

hvile over folk og land?

Tilgi all vår synd her nede,

hjelp oss til å holde stand.

Israels konge,

Israels konge,

du alene frelse kan.

 

3. Send da ut til Jakobs slekter

troens budskap, lys og ånd,

så de all sin synd fornekter

og kan knytte troskaps bånd.

Store Frelser,

store Frelser,

led dem ved din trygge hånd.

 

 

Tekst:   Alexander Neibaur, 1808-1883

Musikk: A. C. Smyth, 1840–1909

3 Nephi 5:25–26

Jeremias 31:10