NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

SION, VI DEG PRISER

Nr. 19, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3

 

Bestemt

 

 

1. Sion, vi deg priser,

du Guds rike er.

Den som har sin Frelser kjær,

også ren av hjertet er.

Snart skal alle Sions barn

stå frem og møte Gud.

 

2. Gjennom åpenbaring,

gitt av Gud til jord,

himlens sannhet kom her ned

til enhver som søker fred.

Må vi alltid leve så at

vi Ham møte kan.

 

3. Når Guds barn i Sion

følger sannhets lov,

vil all ufred, strid og splid

borte bli til evig tid.

Himlens Sion, kom du ned og

fyll den ganske jord.

 

 

Tekst og musikk: Merrill Bradshaw, 1929–2000. © 1980 SDH

Lære og pakter 65:5–6

Lære og pakter 97:21