NOTE    Salmer 1993

 

 

 

SÅ SIKKER EN GRUNNVOLL 

Nr. 42, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  Yahoo 1

 

Med verdighet

 

1. Så sikker en grunnvoll for hver den som tror,

er lagt ved profeter i Guds eget ord.

Hva mer kan han si oss enn det han har sagt

til dem som med Jesus, til dem som med Jesus,

til dem som med Jesus i dåpen gjør pakt?

 

2. Om sunnhet og sykdom de kommer til deg,

om rik eller fattig, det spørres dog ei.

For hjemme og ute, i alt du formår,

i forhold til prøven, i forhold til prøven,

i forhold til prøven du kraft alltid får.

 

3. Frykt ei, jeg er med deg.  Vær kun ved godt mot!

For jeg er din Gud og vil være deg god.

Ja, styrke deg, hjelpe deg, gi deg min ånd,

oppholde deg ved min, oppholde deg ved min,

oppholde deg ved min allmektige hånd.

 

4. Selv om gjennom dypet jeg ber deg å gå,

jeg alltid vil hjelpe deg prøven bestå.

Jeg vil være hos deg i trengselens stund

og løfte deg opp fra, og løfte deg opp fra,

og løfte deg opp fra den dypeste grunn.

 

5. Selv om gjennom prøvelser jeg lar deg gå,

min nåde tilstrekkelig skal du visst få.

Du skal ikke skades av prøvelsens ild,

Å gjøre deg ren, ja, å gjøre deg ren, ja,

Å gjøre deg ren det er alt hva jeg vil.

 

6. Selv om du blir gammel, må du da forstå

min evige kjærlighet aldri forsmå.

Når bøyet av år og du priser mitt navn,

jeg går deg i møte, jeg går deg i møte,

jeg går deg i møte og tar deg i favn.

 

7. Den sjel som med Jesus sin lit kun har satt,

jeg vil ei forlate i mørkeste natt.

Om ondskapens krefter imot den vil stå,

på grunn av min nåde, på grunn av min nåde,

på grunn av min nåde den frelse skal få.

 

 

Tekst:    Tilskr. Robert Keen, ca. 1787.

Var med i den første SDH-salmeboken, 1835.

Musikk: Tilskr. J. Ellis, ca. 1889

Esaias 41:10; 43:2–5

Helaman 5:12

Presentasjon (The Friend februar 2009)