Salmer 1993

 

  A   B  C  D  E   F  G  H  I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

 

AFTEN

Dagen svinner  71

O, bli hos meg, det aften er  51

O, bli hos meg! Nå er det aftentid   52

Se, nå dagen heller  74

 

ARBEID  (se Forpliktelse, Pliktfølelse, Tjeneste)

 

ARONSKE PRESTEDØMME, Det (se Prestedømmet, Ungdom)

 

AVSLUTNING

Dagen svinner  71

Din ånd, o Gud, har lært oss mer  75

Fader vår i himlen  69

Gud, vær med oss når vi skilles  72

Gud vær med deg til vi ses igjen  70

Herre, før vi skilles ad  73

Hør du vår lovsang Gud  91

Led meg frem til evig frelse  78

O, bli hos meg, det aften er  51

O, bli hos meg! Nå er det aftentid   52

Se, nå dagen heller  74