NOTE    Salmer 1993

 

 

 

Han lever, min Forløser kjær 

Nr. 67, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3  

 

Med glede

 

 

1. Han lever, min Forløser kjær,

han er Guds egen Sønn, min bror,

som seiret over sorg og død,

min konge, leder, Herre stor.

 

2. Min troens klippe lever enn,

det store håp for folk på jord,

et fyrtårn for en bedre vei,

gir lys til alle ved sitt ord.

 

3. Å, gi meg nå din gode Ånd,

den fred som kommer kun fra deg,

den tro jeg trenger  for å gå

til deg på evighetens vei.

 

 

 

Tekst:     Gordon B. Hinckley, 1910-2008.  © 1985 SDH

Musikk:  G. Homer Durham, 1911-1985.  © 1985 SDH

Lære og pakter 76:22–24, 41–42

Job 19:25