NOTE    Salmer 1993

 

 

ALL HERLIGHET OG ÆRE  

Nr. 31, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3 

 

 

Triumferende

 

1.  All herlighet og ære

til deg, Forløser stor,

hosiannaropet lyder

fra mennesker på jord.

Du konge er av Israel,

av Davids hus og ætt,

i Herrens navn du kommer,

vår lengsel har du sett.

 

2.  Der synger engleskarer

i himmelen din pris,

og alt du skapte, stemmer

nå i på samme vis.

Hebreerne med palmer

deg engang hyllest ga,

i kjærlighet vår lovsang

nå stiger opp så glad.

 

3.  For lidelsen begynte,

med lovsang ble du prist.

Vi har deg, høye Herre,

vår trofasthet nå vist.

Du hørte dem den gangen,

hør også nå vår bønn.

Vi elsker alt som godt er,

vår Frelser og Guds Sønn.

 

 

 

Tekst:    Theodulph av Orleans, ca. 760-821

Musikk:  Melchior Teschner, 1584-1635

Salme 148

Johannes 12:12–13