NOTE     Salmer 1993

 

 

 

KRIST STOD OPP AV DØDE

Nr. 116, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   

 

Med verdighet 

1. Krist stod opp av døde i påskemorgenrøde!

Ti synger lydt og sjeleglad hans menighet i allen stad:

Ære være Gud i det høye!

 

2. Krist stod opp av døde, nu sonet er vår brøde! 

Ti synger lydt og sjeleglad hans menighet i allen stad:

Ære være Gud i det høye!

 

3. Krist stod opp av døde, i himlen vi ham møte! 

Ti synger lydt og sjeleglad hans menighet i allen stad:

Ære være Gud i det høye!

 

 

 

Tekst:     Nikolai Frederik Severin Grundtvig, 1783-1872

Musikk:  Ludvig Mathias Lindeman, 1812-1887

Lukas 24:1-8

Lære og pakter 18:12